Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakturačné údaje - zmena

12.09.2022

Najneskôr do konca roka plánujeme zasielať fakturačné podklady v novom formáte JSON (JavaScript Object Notation), ktorý nahradí už zastaraný EID formát.

To najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť je, že všetky potrebné informácie zostanú v tomto formáte zachované. Hlavným cieľom je flexibilita prenosu dát, ktorú vďaka tomu stále obľúbenejšiemu a univerzálne podporovanému formátu budeme vedieť zaistiť.
 
Väčšina webových programovacích jazykov podporuje prácu s JSON formátom, napriek tomu prosím overte s predstihom u svojich IT špecialistov jeho akceptáciu. V prípade nejasností sa obráťte na náš zákaznícky servis +421 948 902 806

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.