Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Komplikácie pre autobusy v maďarskom mýtnom systéme

01.02.2024

Rokovania o zaradení autobusov nad 3,5t do systému elektronického mýta nie sú úplne na konci. Pre autobusových dopravcov to bude znamenať komplikácie.

Deň pred spustením mýta pre autobusy bolo zverejnené, že stále prebiehajú rokovania, na ktorých sa objasňujú podmienky pre zaradenie autobusov nad 3,5 t do systému elektronického mýta.

Pre autobusových dopravcov to znamená, že hoci majú vozidlá registrované a palubné jednotky inštalované, nemôžu hradiť poplatok za použitie cestnej siete od 1. februára 2024 týmto spôsobom, ale budú sa musieť vrátiť opäť na úhradu pomocou elektronickej diaľničnej známky.

V systéme elektronických diaľničných známok budú od 1. februára 2024 k dispozícii mesačné a týždenné (10-dňové) známky pre autobusy nad 3,5 t. aj v prípade, že by platnosť známky bola v čase nákupu do neskoršieho dátumu.

Mesačné a týždenné (10-dňové) elektronické diaľničné známky zakúpené pred 31. januárom 2024 pre kategóriu vozidiel B2 zostávajú v platnosti aj po poslednom januárovom dni a možno ich využiť podľa vyznačenej doby platnosti jednotlivých typov diaľničných známok.

Tarify e-vinieť

Zdroj: National Toll Payment Services

Palivovú kartu euroShell NIE JE možné od nového roka používať na:

  • Dobíjanie účtu HU-GO
  • Zakúpenie úsekového lístka HU-GO
Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.