Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Možnosť platby bez automatického tankovacieho limitu na rýchlo-výdajných stojanoch čerpacích staníc Shell na Slovensku a v Českej republike 

18.09.2023

Bola zavedená možnosť tankovať na rýchlo-výdajných stojanoch na čerpacích staniciach Shell nad automaticky nastavený tankovací limit vo výške 1 000 eur na Slovensku a vo výške 10 000 Kč v Českej republike pri platbe palivovou kartou Shell začínajúcou sa číslom 7077.

Tankovať nad tento limit je možné prostredníctvom tzv. predautorizácie platby za tankovanie.


Pre koho je predautorizácia platby určená?

Je určená pre všetkých držiteľov palivovej karty Shell, ktorá sa začína číslom 7077. Tento spôsob tankovania je umožnený držiteľom zo všetkých krajín, ktoré poskytujú palivové karty Shell. Teda nielen pre českých a slovenských držiteľov palivových kariet Shell. Iné než palivové karty Shell začínajúce sa číslom 7077 nie sú pre predautorizáciu platby za tankovanie podporované.

V prípade, že je vodičovi povolená možnosť zbierať body v rámci vernostného programu Shell ClubSmart, je nutné pokladníčku požiadať o pridanie tejto služby do predautorizácie načítaním vašej plastovej karty Shell Club Smart.


Čo táto novinka prinesie?

Zmena umožní natankovať množstvo paliva nad maximálny transakčný limit automaticky nastavený na pokladniach nad sumu 1 000 eur na Slovensku a vo výške 10 000 Kč v Českej republike. Vodič bude mať možnosť na rýchlovýdajných stojanoch tankovať do výšky predautorizovanej sumy, maximálne však do výšky individuálneho limitu palivovej karty Shell.

Veríme, že sa týmto urýchli tankovanie vodičov kamiónov pri rýchlovýdajných stojanoch na vybraných čerpacích staniciach Shell v ČR a na Slovensku, ktorí boli nútení do tejto chvíle tankovať plnú nádrž viackrát.

Kde získam daňový doklad o tankovaní?

Štandardne vám tankovanie vyúčtujeme faktúrou (daňovým dokladom), ktorá je súčasťou vášho fakturačného behu podľa zmluvy o palivových kartách Shell a nájdete ju v online systéme. Účtenku o natankovaní (nedaňový doklad) si môže vodič vyzdvihnúť pri pokladni čerpacej stanice.


Ako urobím „predautorizáciu platby“?
 

 1. Zastavte pri rýchlovýdajnom stojane.
 2. Dostavte sa k pokladni stanice, kde vám obsluha autorizuje vašu palivovú kartu Shell.
 3. Autorizácia je možná iba pri palivových kartách Shell začínajúcich sa číslom 7077.
 4. Uveďte, prosím, pri pokladni číslo stojana.
 5. Následne vám pokladníčka dá doklad s informáciou o predautorizovanej sume. Výška tejto sumy sa môže líšiť podľa vášho individuálneho nastavenia palivovej karty Shell a tiež predchádzajúceho čerpania.
 6. Po vykonaní autorizácie sa vráťte k rýchlovýdajnému stojanu a môžete začať tankovať.
 7. Na začatie tankovania máte 3 minúty. (Pokiaľ sa vám nepodarí začať tankovať v tomto časovom úseku, pokladňa automaticky zruší predautorizáciu a vytlačí doklad o zrušení, ktorý dostanete od obsluhy pokladne).
 8. Natankujte podľa potreby do výšky limitu predautorizovanej sumy, maximálne však do výšky limitu vašej palivovej karty Shell.
 9. HOTOVO – a môžete vyraziť späť na cestu.
 10. V prípade záujmu si vyžiadajte účtenku o natankovaní pri pokladni čerpacej stanice (ide o nedaňový doklad).
 11. Daňový doklad – faktúru o vašom tankovaní nájdete v rámci vášho fakturačného behu v online systéme.


Na ktorých čerpacích staniciach je možná predautorizácia platby za tankovanie?

Nižšie nájdete zoznam čerpacích staníc na Slovensku a v Českej republike, na ktorých je možná predautorizácia platby za tankovanie na rýchlovýdajných stojanoch.

 CZ ČERPACÍ STANICE_HGV stojany

SK ČERPACÍ STANICE_HGV stojany

Tankujte teraz plnú na jeden záťah!

limity

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.