Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Mýtné sazby pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny se od 1. března 2024 rozšíří o novou složku poplatku za produkci emisí CO2

19.01.2024

Systém elektronického mýta v Českej republike zavedie od 1. marca 2024 novú zložku mýtnych poplatkov, ktorá zohľadní produkciu emisií CO2 pri vozidlách podliehajúcich spoplatneniu. Zmena je zavedená v súvislosti s implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362, ktorej cieľom je podporiť ďalšie znižovanie produkcie emisií CO2.

Zmena mýtnych sadzieb sa dotkne všetkých kategórií vozidiel. Okrem doterajších troch zložiek mýta: poplatku za použitie pozemnej komunikácie, poplatku za hluk z prevádzky a poplatku za znečistenie ovzdušia (podľa normy EURO) bude novo zavedená štvrtá zložka, poplatok za emisie CO2. V súlade s európskou legislatívou bude zavedených päť emisných tried CO2. V emisnej triede CO2 1 sú poplatky najvyššie, naopak emisná trieda CO2 5 je určená pre vozidlá s bezemisnou prevádzkou.

Vozidlá s dátumom prvej registrácie pred 1. júlom 2019 a všetky vozidlá kategórie M2 a M3 (autobusy) budú zaradené do emisnej triedy CO2 1 a nemajú nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 (2 až 5, s nižšími poplatkami). Ich prevádzkovatelia nemusia podnikať žiadne kroky, zaradenie prebehne automaticky.

Kontrola emisnej triedy CO2 u vozidiel registrovaných po 1. júli 2019 nie je pre prevádzkovateľov vozidla povinnosťou. Prevádzkovateľom nehrozia žiadne sankcie, pokiaľ budú prevádzkovať vozidlo s nárokom na vyššiu emisnú triedu CO2, ale ponechajú vozidlo zaradené v emisnej triede 1. Kontrolu a žiadosť o zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 môžu vykonať kedykoľvek v budúcnosti, na podanie elektronickej žiadosti nie je stanovená žiadna lehota .

Požiadavky pre zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 (2 až 5) nespĺňajú ani všetky vozidlá s prvou registráciou po dátume 1. júla 2019. Rozhodujúce je splnenie parametrov smernice, ktoré pomôže overiť Vyhľadávač emisnej triedy CO2, a doloženie všetkých potrebných dokumentov.

Nový spôsob výpočtu mýta bude uvedený do praxe od 1. marca 2024. Zmeny sa nedotknú systému množstvových zliav.

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.