Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Rok na britských cestách bez mýta predĺžený

25.07.2022

Britská vláda vníma ťažkosti, ktorým Covid-19 celé odvetvie dopravy vystavil. Aby sa znížil ich dopad, predlžuje sa zrušenie výberu poplatku za použitie britských silnic.

Výber poplatkov bude pozastavený až do 31. júla 2023.

Poplatek z nákladných vozidiel v Spojenom kráľovstve bude zrušený bez výnimiek na všetkých verejných cestách (vrátane Severního Irska).

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.