Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Zmeny vo vrátení DPH za transakcie palivovou kartou Shell v Chorvátsku

04.09.2023

Vážení zákazníci,

radi by sme Vás informovali, že od 01.09.2023 dochádza k zmene v rámci vyúčtovania transakcií vykonaných palivovou kartou Shell v Chorvátsku v sieti Coral Croatia d.o.o. a Petrol d.o.o.


V súčasnosti máte k dispozícii výpis (Statement) za transakcie vykonané v Chorvátsku, ktorý však bude od začiatku septembra nahradený daňovým dokladom (faktúrou s uvedením DPH).

Za všetky augustové transakcie realizované palivovou kartou Shell na čerpacích staniciach v Chorvátsku obdržíte v septembri výpis podľa pôvodného spôsobu vyúčtovania.

Dôležité upozornenie: U zákazníkov, ktorí žiadajú o vrátenie DPH sa celý proces zjednoduší, pretože novo vystavované faktúry umožnia nahradiť súčasný postup vyžadujúci zhromažďovanie účteniek vystavených priamo na chorvátskej čerpacej stanici.

S radosťou Vás tiež informujeme o rozšírení akceptačnej siete Shell v Chorvátsku o ďalších 6 čerpacích staníc Coral Croatia a 91 staníc Petrol.

Máte teda aktuálne možnosť natankovať v Chorvátsku na:

  • 32 čerpacích stanicíach Coral Croatia
  • 201 čerpacích staniciach Petrol

ČS Chorvatsko _ Coral

ČS Chorvatsko _ Petrol

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.