Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Plánované obmedzenia na diaľnici D5

02.04.2024

Diaľnica D5 bude kvôli opravám uzavretá. Práce budú prebiehať v etapách od apríla do júna 2024.

UZÁVERKA D5 km 128 (Nová Hospoda) - oprava cesty I/21


1. termín: 2. apríl - 25. máj 2024
uzávierka: čiastočná uzávierka cesty I/21 - oprava povrchu v úseku od exitu 128 smerom na Prahu po križovatku II/199 (na Tachov), doprava bude riadená kyvadlovo po časti cesty striedavo v oboch smeroch

2. termín: 2.4-14.4.2024

Uzávierka: Exit 128 Nová Hospoda smer Praha (výjazd a výjazd z Nemecka do Prahy)

3. termín: 15.4. - 5.5.2024

Uzávierka: EXIT 128 Nová Hospoda smer Nemecko (nájazd a výjazd z Prahy do Nemecka)
pri oboch uzávierkach EXIT-u obchádzková trasa cez EXIT 119 Benešovice a EXIT 136 Mlýnec

Praktický vplyv na dopravnú situáciu

  • Od 2. apríla do 25. mája sa opravuje povrch cesty I/21 medzi výjazdom z diaľnice a križovatkou na Tachov, doprava bude riadená pracovníkmi kyvadlovo na časti cesty striedavo v oboch smeroch.
  • V období od 2. do 14. apríla nebude možný výjazd a vjazd na EXIT 128 Nová Hospoda v smere na Prahu (výjazd aj výjazd z Nemecka na Prahu).
  • V období od 15. apríla do 5. mája nebude možný výjazd a vjazd na EXIT 128 Nová Hospoda v smere do Nemecka (vjazd aj výjazd z Prahy do Nemecka).

UZÁVERKA D5 km 136 (Mlýnec) - 144 (Kateřina) + odpočívadlo Kateřina smerom do Nemecka


1. termín: 2. apríl - 5. apríl 2024

Uzávierka: časť ľavého jazdného pásu (smer Plzeň) diaľnice D5 v km 144,6 - 135; doprava je zúžená do 1 jazdného pruhu.

2. termín: 5. 4. - 10. 4. 2024

uzávierka: časť pravého jazdného pásu (smer Nemecko) diaľnice D5 v km 136,150 - 143,200; premávka je zúžená do 1 jazdného pruhu; vjazd a výjazd na MÚK Kateřina/Rozvadov je možný

Praktický dopad na dopravnú situáciu: 2. - 10. apríla diaľnica medzi EXIT-om 136 Mlýnec a EXIT-om 144 Kateřina 1 jazdný pruh v oboch smeroch; MÚK 144 Kateřina a tým aj odpočívadlo Kateřina v smere do Nemecka prístupné z diaľnice

3. termín: 10. apríla - 11. júna 2024

Uzávierka: celý pravý jazdný pás (smer Nemecko) diaľnice D5 v km 136,150 - 144,200
riadenie dopravy:

  • v smere SRN (pravý jazdný pruh) je doprava od km 134,880 zúžená do jedného jazdného pruhu a cez križovatku SDP v km 135,965 - 136,100 sa presúva do protismerného jazdného pruhu, v ktorom je zavedený režim 2+1 (resp. V smere na Prahu (ľavý jazdný pruh) je v km 144,512 - 143,288 presmerovaná do jedného (pravého) jazdného pruhu a od km 143,288 - 136,562 je vedená v dvoch dočasných jazdných pruhoch;

MÚK (resp. odpočívadlo) 144 Kateřina/Rozvadov bude neprístupná z diaľnice a obchádzková trasa je navrhnutá po

  • Exit Praha (D5) → Svatá Kateřina/Rozvadov (II/605) po trase: MÚK 136 Mlýnec → II/198 → Přimda → II/605 → Svatá Kateřina/Rozvadov;
  • Svätá Kateřina/Rozvadov (II/605) → Nürnberg (D5) v trase: MÚK 144 Kateřina → D5 smer Praha → MÚK 136 Mlýnec → D5 smer Nürnberg

Areál a parkovisko odpočívadla budú prístupné z cesty II/605.

Praktický vplyv na dopravnú situáciu.

 

 

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.