Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Dopravné obmedzenia na rakúskej diaľnici A13 Brenner

08.07.2024

Dlhodobé dopravné opatrenia ovplyvnia najmä prevádzku nákladných vozidiel.

Od 1. januára 2025 bude premávka cez most Luegbrücke pri Gries, ktorý sa nachádza na diaľnici A13 v Brenneri, obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dôvodom je zníženie záťaže mosta z bezpečnostných dôvodov s ohľadom na nevyhovujúci technický stav mosta. Dopravné obmedzenie bude aktívne zhruba 2,5 až 3 roky. Oprava celého mosta by mala byť dokončená v roku 2030.

Aktuálne prebiehajú štúdie technického stavu mosta a sú pripravované plány na riešenie a obmedzenie prevádzky v Tirolsku, ktoré by mali byť známe v septembri.

Odborníci predpokladajú, že v obzvlášť vyťažených dňoch - ako sú víkendy - bude možná dočasná dvojpruhová prevádzka, ale iba za prísnych bezpečnostných podmienok s ohľadom na udržanie celkovej záťaže mosta. Jednopruhová prevádzka vyžaduje ďalšie opatrenia pre riadenie dopravy v regióne (napr. reguláciu prejazdu a zákaz jazdy nákladných vozidiel).

Celé znenie tlačovej správy na stránkach Asfinag.at

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.