Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytnutý podľa zákona č.18/2018 Z. z. a nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov (GDPR) dňa, mesiaca a roka uvedeného nižšie.

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti FCS Slovakia s. r. o. so sídlom: Ľudové námestie 4, Bratislava - Rač, PSČ 831 03
IČO: 50 598 180, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov) a nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) (ďalej aj ako „GDPR“) spracúvala tieto Vaše osobné údaje:

 • meno a priezvisko/názov spoločnosti,
 • IČO/DIČ,
 • dátum narodenia, rodné číslo,
 • e-mail,
 • bankové spojenie,
 • finančná situácia,
 • telefónne číslo,
 • adresy,
 • prehľad majetku (hnuteľného ...vozidlový park, prípadne nehnuteľného)

1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČO/DIČ, dátum narodenia, rodné číslo, e-mail, telefónne číslo, bankové
spojenie, adresy musí Prevádzkovateľ spracovať na účely plnenia zmluvy a evidencie plnenia. Tieto údaje bude
Prevádzkovateľ spracúvať počas obdobia spolupráce a 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí
plnenia.

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail musí Prevádzkovateľ spracovať na účely
obchodných a marketingových oznámení. Tieto údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať počas obdobia spolupráce a
nasledujúcich 10 rokov.

3. So spracovaním uvedeným vyššie udeľujete svoj výslovný súhlas Prevádzkovateľovi. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to
Napríklad poslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti: info@erneks.cz

4. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracúvať aj títo
sprostredkovatelia:
 

1)       poskytovateľ a správca softwaru

a)       UNIS COMPUTERS, spol. s r.o., IČ 63476223

b)       Ansuz, s.r.o., IČ 27145590

c)       SOCOS IT s.r.o., IČ 24163911

2)       poskytovateľ účtovných služieb

a)       Ing.Věra Pavelcová EKONOM, IČ 13440306

b)       KONTO TEAM SLOVAKIA, s. r. o., IČ 35827424

3)       poskytovateľ právnych služieb:

a)       JUDr. Anton Trusina, advokát, IČ 31759661

b)       Mgr. David Purmenský, advokát, IČ 71330267

c)       Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s., IČ 26823683

d)       JUDr. Ing. Ondřej Klička, notár, IČ 71443126

4)       IT podpora:

a)       Marek Coufal, IČ 67318631

b)       Tomáš Filip, IČ 42415233

c)       PharoCom s.r.o., IČ 25172131

d)       Centario, s.r.o., IČ 24140767

5)       Poisťovne:

a)       CREDENDO - Short-Term EU Risks úverová poisťovňa, a. s., IČ 27245322

b)       Atradius Kreditprüfung, DIČ DE814416365

c)       Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pre Českou republiku, IČ 05568633

6)       Vydavateľ kariet:

a)       Shell Slovakia, s.r.o.; IČ 31361081

7)       Poskytovatelia mýtnych systémov:

a)       Národná diaľničná spoločnosť, a. s., IČ 35919001

b)       Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390

c)       SkyToll, a.s., IČ 44500734

d)       Generálne riaditeľstvo ciest a diaľnic v Poľsku, IČ 17511575

e)       Toll Collect GmbH, DIČ  DE 224136187

8)       spolupracujúci obchodní partneri (daňoví poradcovia pre zahraničie):

a)       Tax Refund, s.r.o., IČ 28480872

b)       KODAP, s.r.o., IČ 49904493

c)       KONTO TEAM SLOVAKIA, s. r. o., IČ 35827424

d)       Multicont Revisions- und Treuhand Ges.m.b.H, ATU16066806

e)       Zaida Morales – BST Barcelona, ESN0611200G

f)         Frankus – Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, DE121199704

g)       ARINTASS S.L., ESB84800333

h)       Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k., PL7252068627

prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, sietí, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti
Prevádzkovateľ nevyužíva.

5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa platnej právnej úpravy máte právo:

 • udelený súhlas kedykoľvek odvolať,
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
 • požadovať od Prevádzkovateľa vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a dať tieto údaje aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na 

Prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov.
 

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.