Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Vrátenie DPH
zo zahraničia

Zaistíme vám vrátenie DPH 
za akýkoľvek tovar a služby čerpané v zahraničí. Základné informácie tu. Podrobnosti k jednotlivým krajinám tu

Refundace

Základné informácie

Minimální částky

Aké sú minimálne sumy pre podanie?

Minimálna výška na podanie kvartálnych a polročných žiadostí je od 400,- EUR DPH, pri ročnom vrátení potom od 50,- EUR DPH.

Vyplňování žádosti

Čo všetko smiem do žiadosti zahrnúť?

Do žiadostí o vrátenie DPH možno zahŕňať všetky vaše zahraničné doklady, teda doklady od vašich zahraničných dodávateľov, na ktorých je vyčíslené DPH (z mýtneho, poplatkov za trajekty, z ubytovania, nákladov na opravy vozidla atď.). Podmienky uznateľnosti dokladov sa však môžu v jednotlivých krajinách líšiť – obráťte sa na nás a my vám poskytneme bližšie informácie.

Čekací lhůta

Kedy môžem vrátenie DPH očakávať?

Všeobecné lehoty v rámci EÚ vychádzajú zo Smernice Rady 2008/9/ES a z jej implementácie do národných predpisov týkajúcich sa vracania DPH. Podľa našej praxe sa najčastejšie pohybujú od jedného do šiestich mesiacov od podania. Ak by ste potrebovali rýchle vybavenie vratky DPH, pozrite predfinancovanú vratku.

 

Štandardný režim

O vrátenie DPH môžete žiadať kvartálne, polročne, ročne, a to kedykoľvek v priebehu roka, najneskôr však do 30. 9. roku nasledujúceho. 

Klient musí počkať na rozhodnutie z finančného úradu v zahraničí, ktorý následne vratku vypláca.

 

Predfinancovaná vratka

Ak máte záujem „len“ o vybavenie rýchlej vratky DPH, dostanete finančné prostriedky najneskôr do 20 dní.

Ak s nami aj tankujete, vratku DPH vám započítame s faktúrou za tankovanie, mýtne alebo iné služby.

 

Krajina Nákladné nad 3,5 t Nákladné do 3,5 t Osobné
Belgicko Áno Áno Áno
Bulharsko Áno Áno Ne
Česká republika Áno Áno Áno
Dánsko Áno Ne Ne
Estónsko Áno Áno Áno – potrebné preukázať použitie na ekonomické účely
Finsko Áno Áno Áno – potrebné preukázať použitie na ekonomické účely
Francúzsko Áno Áno 80%
Chorvátsko Áno Áno Áno
Írsko Áno Áno Nie – s výnimkou v súvislosti s použitím vozidla
Island Áno Áno Áno
Taliánsko Áno Áno Áno
Cyprus Áno Áno Áno
Litva Áno Áno Áno
Lotyšsko Áno Áno 50%
Luxembursko Áno Áno Áno
Maďarsko Áno Ne Ne
Malta Áno Áno Áno
Holandsko Áno Áno 84-100%
Nórsko Áno Áno Ne
Nemecko Áno Áno Áno
Poľsko Áno Áno Áno – potrebné preukázať použitie na ekonomické účely (50 % – 100 %)
Portugalsko Áno 50-100% 50-100%
Rakúsko Áno Áno Ne
Rumunsko Áno 50-100% 50-100%
Grécko Áno Áno Áno
Slovensko Áno Áno Áno
Slovinsko Áno Ne Ne
Španielsko Áno Áno Áno
Švédsko Áno Áno Áno
Švajčiarsko* Áno Áno Áno
Veľká Británia Áno Áno Áno

(ZDROJ: Deloitte - European VAT refund guide 2017)

*Švajčiarsko vracia DPH podľa princípu reciprocity s krajinou usadenia žiadateľa (čo vráti daná krajina EÚ žiadateľovi usadenému vo Švajčiarsku, vráti v rovnakom rozsahu Švajčiarsko žiadateľovi usadenému v tejto krajine); SK nevracia žiadateľom z krajín mimo EÚ DPH z PHM, preto ani českí žiadatelia nemôžu získať späť DPH z PHM zo Švajčiarska. 

**Údaje v tabuľke majú len informatívny charakter. Záväzná je legislatíva jednotlivých štátov, ktorá sa v čase môže meniť.

Kontaktujte nás

Náš tím profesionálov Vám navrhne riešenie, ktoré sadne na mieru Vášmu podnikania či živnosti.
Neváhajte sa nám ozvať na +421 948 902 504 alebo napísať email.

Informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi údajmi.

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.