Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Asistenčné služby
a úhrady pokút

Karta Shell Vám prináša profesionálne asistenčné služby a riešenie pokút takmer v 40 krajinách Európy, a to 24 hodín denne a 365 hodín v roku.

Asistence

Asistenčná služba

Ak sa dostanete Vy alebo Váš vodič do problémov, máte vďaka karte Shell k dispozícii asistenčnú službu, ktorá zaistí:

  • výjazd cestnej služby na miesto poruchy vozidla, diagnostiku poruchy a opravu na mieste poruchy, ak to charakter poruchy a regionálne platné predpisy umožňujú,
  • odťah vozidla do najbližšieho servisu schopného poruchu kvalifikovane odstrániť,
  • vyslobodenie vozidla v prípade nehody,
  • služby siete pneuservisov,
  • zaistenie dovozu peňazí na úhradu pokút alebo kaucií,
  • zaistenie úhrady za poskytnuté služby (napr. načerpané pohonné hmoty),
  • zaistenie ubytovania pre vodičov, prípadne aj pre skupinu osôb,
  • uskladnenie odstavených vozidiel,
  • tlmočenie komunikácie medzi zákazníkom a servisom v priebehu zásahu a v prípade potreby aj po jeho ukončení.

V prípade potreby sa možno obrátiť na nášho partnera na bezplatnom čísle pre ČR 00800-38 76 74 35, zo zahraničia +420 261 104 480, ktorý v ktoromkoľvek európskom štáte zariadi všetko potrebné.

Poplatok za skontaktovanie sa s asistenčnou službou je 58 EUR, poplatok sa v prípade využitia inej kontaktnej linky než Shell zvýši na sumu 72 EUR. V prípade vystavenia faktúry sa účtuje dodatočný administratívny poplatok 35 EUR

Úhrady pokút

Ak niektorý z Vašich vodičov dostane pokutu, môže použiť na platbu svoju kartu Shell Card. Jediné, čo musí Váš vodič urobiť, je zatelefonovať na telefónne číslo, kde získa inštrukcie, ako ďalej postupovať. Telefónne číslo je rovnaké ako číslo asistenčnej služby:  +420 261 104 480.

Za úhradu pokuty do výšky 2 800 EUR sa účtuje poplatok 140 EUR, v prípade vyššej pokuty sa účtuje poplatok 5 % z uhradenej pokuty.

 

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.