Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Francúzsko - čiastočne zrušenie zákazov jázd v súvislosti s konaním olympijských hier 2024

16.04.2024

Podľa príslušnej vyhlášky sa čiastočne ruší obmedzenie jazdy nákladných vozidiel nad 7,5 t, vykonávajúce prepravu tovaru v mene organizačného výboru olympijských a paralympijských hier.

Vymedzenie jednotlivých období:

 • Od 1. mája do 31. októbra 2024 pre všeobecné a doplnkové obmedzenia, ktoré platia na celom území.
 • Od 8. apríla do 16. septembra 2024 pre špecifické obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na niektoré cesty v regióne Ile-de-France (pozri článok 3 vyhlášky zo 16. apríla 2021).
 • Návrat prázdnych vozidiel uvedených v bodoch 1 a 2.
 • Výnimočné dočasné výnimky zo zákazov môžu udeliť aj prefekti obranných a bezpečnostných zón, a to od 8. apríla do 31. októbra 2024.

Okrem toho sa v záujme zabezpečenia kontinuity dodávateľského reťazca niektorých výrobkov ruší obmedzenie jazdy aj v nasledujúcich prípadoch:

 • Od 19. júla do 16. septembra 2024 v regióne Ile-de-France a susedných departementoch pre nasledujúce vozidlá:
  • Vozidlá prepravujúce výhradne potraviny a produkty určené na výživu ľudí a zvierat, hygienu a zdravie ľudí alebo zvierat.
  • Vozidlá zaisťujúce prepravu čistej a špinavej bielizne z hotelových objektov.
  • Vozidlá zaisťujúce prepravu pre likvidáciu odpadu.
 • Od 19. júla do 16. septembra 2024 na celom území štátu pre vozidlá zabezpečujúce zásobovanie staníc a distribučných alebo dobíjacích miest kvapalnými alebo plynnými palivami a pohonnými hmotami alebo vodíkom.
 • Návrat prázdnych vozidiel uvedených v bodoch 1 a 2.
 • Výnimočné dočasné výnimky zo zákazov môžu udeliť aj prefekti obranných a bezpečnostných zón, a to od 19. júla do 16. septembra 2024.

Zdroj: AFTRI - vestník

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.