Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Francúzsko: výnimka na prepravy detí

16.04.2024

Olympijské a paralympijské hry 2024 sa budú konať od 26. júla do 11. augusta a od 28. augusta do 8. septembra 2024.

Zo zákazu prepráv detí vo Francúzsku bola udelená výnimka pre prepravy, ktorých cieľom/začiatkom cesty sú miesta konania olympijských udalostí alebo akcií organizovaných organizačným výborom pre letné olympijské a paralympijské hry v roku 2024.

Za prepravu detí je považovaná preprava osôb do 18 rokov veku bez ohľadu na dôvod cesty, ak sa koná vozidlom s viac ako 9 sedadlami, vrátane sedadla vodiča. Prepravy detí sú v roku 2024 zakázané celodenne v celej cestnej a diaľničnej sieti o sobotách 27. júla a 3. augusta.

Zo zákazu majú ďalej výnimku prepravy detí v rámci regiónu alebo medzi dvoma susednými regiónmi, pričom:

  • v prípade autobusov prichádzajúcich zo zahraničia sa départment príchodu do Francúzska považuje za départment, v ktorom sa cesta začala;
  • Mesto Paríž a départmenty Hauts de Seine, Seine Saint-Denis a Val de Marne sa považujú za jeden départment;
  • Letisko Roissy-Charles-de-Gaulle sa považuje za súčasť départmentov: Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis a Seine-et-Marne;
  • Letisko Orly je považované za súčasť departmentov: Val-de-Marne a Essonne.

 

 

Autor: AFTR

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.