Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Mýto v Rakúsku od 1. januára 2024

11.12.2023

Od 1. januára 2024 bude aktualizovaný. Mýto pre nákladné vozidlo bude od týchto údajov doplnené o emisie CO₂.

Na overenie emisnej triedy CO₂ sú potrebné tieto tri hodnoty:

  • dátum prvej registrácie
  • podkategória vozidiel
  • miera emisií CO₂.

Vozidlá s dátumom prvej registrácie pred 1.7.2019 sú automaticky zaradené do emisnej triedy 1 podľa CO₂, rovnako ako vozidlá, pre ktoré zatiaľ neexistujú právne predpisy. Emisná trieda 1 podľa CO₂ nepodlieha overeniu, nie je preto nutné pre túto emisnú triedu dokladať žiadnu dokumentáciu.

Pomôžte s kalkulačkou emisií CO₂ a môžete určiť teplotu emisií CO₂ na konkrétny účel. Je možné nahliadať do príslušných dokumentov.

Kalkulačka Emisnej triedy

Na výpočet emisnej triedy CO₂ sú nutné nasledujúce doklady k vozidlu:

  • Osvedčenie o registrácii vozidla
  • Súhrn informácií pre zákazníkov (Customer Information File, CIF)
  • príp. Vyhlásenie o zhode (Osvedčenie o zhode, CoC)

Od 1. decembra 2023 je pre mýtnu povinnosť rozhodná celková technicky prípustná hmotnosť (tzGm).

Prechodné obdobie pre vozidlá je celkovo technicky prípustnej hmotnosti nad 3,5 t, ak bolo prvýkrát registrované pre prevádzku pred 1. decembrom 2023 a maximálna celková celková hmotnosť bola stanovená pred 1. decembrom 2023 na najvyššiu 3,5 t. Tieto vozidlá môžu byť prechodného obdobie, ktoré bude trvať do 31. januára 2029, naďalej využívať diaľnice a rýchlostné cesty s diaľničnou známkou a osobitnými sadzbami mýta v alpských priesmykoch.

Mýtne tarify 2024
Sadzby mýta od 1. januára 2024 (v centoch za km, bez DPH)

Základná mýtná sadzba                                             2 nápravy
Kategória 2
3 nápravy
Kategória 3
4 nápravy
Kategória 4
CO₂ trieda 5 bezemisní   5,38   7,41 10,97
CO₂ trieda 4 Euro VI 21,40 29,87 44,45
CO₂ trieda 3 Euro VI 22,59 31,51 46,93
CO₂ trieda 2 Euro VI 22,65 31,60 47,05
CO₂ trieda 1 Euro VI 22,78 31,77 47,30
CO₂ trieda 1 Euro V a EEV 24,08 33,77 49,90
CO₂ trieda 1 Euro IV 25,68 35,57 52,50
CO₂ trieda 1 Euro 0-3 27,08 37,67 55,40

 

zdroj: CESMAD 

Zdá sa, že používate prehliadač, ktorý nepodporuje moderné technológie pre zobrazovanie obsahu na webe. Odporúčame Vám prehliadač aktualizovať alebo si stiahnuť taký, ktorý dnešné štandardy spĺňa.